BETHAN WALSHMae Bethan yn gyfreithwraig yn y tîm Elusennau a Mentrau Cymdeithasol ac yn darparu cyngor ar bob math o faterion cyfraith a busnes.

Ennillodd Bethan ei gradd yn Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym mhrifysgol Caerdydd. Cafwyd ei hyfforddi gan gwmni cyfreithwyr yng Nghaerdydd cyn ymgymhwyso yn 2011 a gweithio mewn cwmni arall yng Nghaerdydd am dair mlynedd. Ymunodd Bethan fel cyfreithwraig gyda Geldards ym mis Ionawr 2015.

Mae dull gwreithedu cyfeillgar ac ymarferol Bethan yn adlewyrchu anghenion a disgwyliadau ei chleientiaid. Mae Bethan yn aelod o’r Gymdeithas Cyfraith Elusennau ac yn mwynhau gweithio gyda cleientiaid er mwyn goresgyn materion sy’n effeithio sectorau gwirfoddol a nid-er-elw.

Mae Bethan yn byw yng Nghaerdydd ac yn briod ag Eifion. Mae hi’n croesawu’r cyfle i gael sgwrsio a thrafod gyda cleientiaid trwy gyfrwng y Gymraeg.