BETHAN WALSHMae Bethan yn cynghori ar bob math o faterion, gan gynnwys llywodraethu, ymgorffori, ail-strwythuro, cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau, cydymffurfiaeth, atebolrwydd ymddiriedolwyr a masnach.

Mae hi hefyd yn cynghori ar strwythurau llywodraethu, megis cwmnïau cyfyngedig drwy cyfranddaliadau neu gwarant, cwmnïau buddiant cymunedol, cymdeithasau budd cumunedol a sefydliadau corfforedig elusennol.

Mae Bethan yn darpari cyngor arbenigol i bob math o gleientiaid megis sefydliadau newydd a rhai o elusennau mwyaf y wlad sy’n gweithio mewn sectorau eang gan gynnwys celfyddydau, diwylliant, addysg, diogelwch tân, adfywio cymunedol, ieuenctid ac oed, chwaraeon ac iechyd.

Mae Bethan hefyd yn darparu hyfforddiant a gweithdâu ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau ar faterion allweddol sy’n effeithio sefydliadau elusennol er mwyn eu cynorthwyo i baratoi o flaen llaw.


  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Year, New Rules for Charitable Incorporated Organisations
  With effect from 1st January 2018, the excitingly titled ‘Charitable Incorporated Organisations (Conversion) Regulations 2017’, ‘Charitable Incorporated Organisations (Consequential Amendments) Order 2017’ and the ‘Index of Company Names (Listed Bodies) Order 2017’ will come into force.
  more...
  • News Homepage Spotlight
  • News
  Geldards Chairman Appointed Interim Chair At D2N2
  Geldards Chairman David Williams has been appointed Interim Chair of D2N2 LEP with immediate effect.The change in role follows the appointment of current Chair Elizabeth Fagan as the interim Marketing Strategy Director for the newly formed NHS Track and Trace.
  more...