BETHAN WALSHMae Bethan yn cynghori ar bob math o faterion, gan gynnwys llywodraethu, ymgorffori, ail-strwythuro, cofrestru gyda’r Comisiwn Elusennau, cydymffurfiaeth, atebolrwydd ymddiriedolwyr a masnach.

Mae hi hefyd yn cynghori ar strwythurau llywodraethu, megis cwmnïau cyfyngedig drwy cyfranddaliadau neu gwarant, cwmnïau buddiant cymunedol, cymdeithasau budd cumunedol a sefydliadau corfforedig elusennol.

Mae Bethan yn darpari cyngor arbenigol i bob math o gleientiaid megis sefydliadau newydd a rhai o elusennau mwyaf y wlad sy’n gweithio mewn sectorau eang gan gynnwys celfyddydau, diwylliant, addysg, diogelwch tân, adfywio cymunedol, ieuenctid ac oed, chwaraeon ac iechyd.

Mae Bethan hefyd yn darparu hyfforddiant a gweithdâu ar gyfer ymddiriedolwyr elusennau ar faterion allweddol sy’n effeithio sefydliadau elusennol er mwyn eu cynorthwyo i baratoi o flaen llaw.