HELEN SNOWMae Helen yn gyfreithiwr cyflogaeth profiadol iawn. Mae hi’n arbeingo ym mhob agwedd o gyfraith cyflogaeth, materion adnoddau dynol a materion cyflogaeth yn gyffredinol. Mae hi’n darparu cyngor i gyflogwyr yn y sector cyhoeddus ac i gwmniau preifat a chwmniau cyfyngedig cyhoeddus.

Graddiodd Helen o Brifysgol Cymru, Caerdydd a chafodd ei hyfforddi gan Geldards cyn cymhywso yn 2005.

Arbenigodd Helen yng nghyflogaeth wedi ymgymhwyso a daeth hi’n gyfreithwraig cynorthwyol y maes yn 2013.

Mae Helen yn cyngori cleientiau ar bob agwedd o’r maes cyflogaeth. Mae hi hefyd yn gyfrifol am rhaglen hyfforddiant cyflogaeth Geldards ac am ysgrifennu cyhoeddiadau cyflogaeth y cwmni.

Mae Helen yn wybodus, dyfeisgar ac agored. Mae ei harddull gweithio yn cydfynd gydag anghenion ei chleientiau a’i chydweithwyr yn y maes.

Mae Helen yn mwynhau darllen, rhedeg a gwario amser gyda’i ddwy ferch fach, Isobel ac Elinor.


  • Events Homepage Spotlight
  • Events
  Midlands Employment Events 2021 Save the Dates
  We are pleased to present our Employment events programme for 2021.  As this “new normal” will be with us for the foreseeable future, we have embraced the flexibility of running our events virtually. 
  more...
  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Drug Driving Laws
  Employers must ensure their Drug and Alcohol Policies are fit for purpose following changes to drug driving laws which came into force at the beginning of March.
  more...