HELEN SNOWMae Helen yn arbenigo mewn cyfraith cyflogaeth. Mae hi’n cynghori cyflogwyr ar bob agwedd o gyfraith cyflogaeth, materion adnoddau dynol a materion cyflogaeth yn gyffredinol.

Mae Helen wedi bod yn cynghori cyrff cyhoeddus, cwmniau preifat ac elusennau ar bob agwedd o gyfraith cyflogaeth ers ymgymhwyso gyda Geldards yn 2005. Mae hi’n delio’n gyson gydag achosion diswyddo annheg a gwahaniaethu yn ogystal a materion mwy cymhleth megis chwythu’r chwiban, TUPE a thâl cyfartal.

Mae arbenigaeth Helen yn cynnwys delio â chysylltiadau diwydiannol, gweithredu a diwygio polisïau’r gweithle, amrywio telerau ac amodau a cholled gwaith ar y cyd.

Fel cyfreithiwr cynorthwyol ym maes cyflogaeth mae Helen hefyd yn gyfrifol am raglen hyfforddiant cyflogaeth y cwmni. Mae hi’n ysgrifennu erthyglau ar y maes, gan gynnwys cylchlythyron, e-fwletinau a darparu’r wybodaeth diweddaraf i gleientiaid y cwmni. Mae hi hefyd yn darparu’r cynnwys ar gyfer bwletinau sector Geldards. Mae Helen yn siarad yn aml mewn digwddiadau allanol ar gyfer sefydliadau megis ACAS, CIPD a Llywodraeth Cymru.


  • Events Homepage Spotlight
  • Events
  Midlands Employment Events 2021 Save the Dates
  We are pleased to present our Employment events programme for 2021.  As this “new normal” will be with us for the foreseeable future, we have embraced the flexibility of running our events virtually. 
  more...
  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Drug Driving Laws
  Employers must ensure their Drug and Alcohol Policies are fit for purpose following changes to drug driving laws which came into force at the beginning of March.
  more...