HUW WILLIAMSMae Huw yn arbenigo mewn cyfraith gyhoeddus yn enwedig cynllunio, yr amgylchedd, prynu gorfodol, datganoli, llywodraeth leol a chymorth Gwladwriaethol; ac yn gweithredu i lawer o gyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol.

Mae Huw yn gyfreithiwr gweinyddol a chyhoeddus sy'n arbenigo mewn cynllunio, yr amgylchedd, prynu gorfodol, datganoli, llywodraeth leol a cymorth Gwladwriaethol. Mae'n gweithredu ar gyfer nifer o gyrff cyhoeddus ac awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr.

Yn raddedig o Goleg Iesu, Rhydychen, ymunodd Huw â'r cwmni yn 1987 ar ôl naw mlynedd mewn llywodraeth leol. I ddechrau roedd ymarfer Huw gyda Geldards yn canolbwyntio ar y gwaith o adfywio Bae Caerdydd yn enwedig y gwaith o adeiladu Morglawdd Bae Caerdydd a Chanolfan Mileniwm Cymru. Mae Huw yn un o Ymddiriedolwyr Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gadair y pwyllgor archwilio, a Cyd-Ysgrifennydd y Cwmni Canolfan Mileniwm Cymru.

Ef yw Cadeirydd Cyfraith Gyhoeddus Cymru, yn aelod o Fwrdd y Sefydliad Gyfreithiol Cymru ac o Bwyllgor Cymru Cymdeithas y Gyfraith Cymru a Lloegr. Mae hefyd yn ymwneud ar hyn o bryd â diwygio'r gyfraith gynllunio yng Nghymru.

Mae Huw yn byw ym Mhenarth a ger Tyddewi, lle mae'n ymlacio cerdded Llwybr Arfordir Sir Benfro a dilyn ei ddiddordebau yn sgwba-blymio, archaeoleg danddwr a hanes morwrol.


    • Blogs Homepage Spotlight
    • Blogs
    New Government, More Mutuals?
    Mutualising services to the public played a key role in the Con-Dem coalition, but what can we expect to happen over the next 5 years?
    more...