LOWRI PHILLIPS



Mae Lowri yn Bartner yn yr Adran Cyflogaeth ac yn mwynhau delio gydag achosion gweithwyr fwy cymhleth, fel materion disgyblu a chwynion, dehongli termau cyflogaeth a helpu cwmnïoedd i atal problemau yn y gweithle rhag cynyddu.

Un o brif arbenigeddau Lowri yw delio gyda cyfreithiadau cymleth a gwerthfawr. Esiampl o hyn yw iddi arwain y tîm a gynghorodd banc rhyngwladol ar achos chwythu’r chwiban gwerthfawr iawn. Yn fwy diweddar mae Lowri wedi bod yn gyfrifol am amddiffyn achosion cyflogaeth cyfartal ar rhan sawl Awdurdod Lleol yng Nghymru ac yn Lloegr.

Mae gan Lowri hefyd brofiad o gynghori ar achosion Gwarchod Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Mae Lowri yn siaradwraig brofiadol sydd wedi cynnal sawl gweithdy hyfforddiant ar achosion cyflogaeth. Yn ddiweddar bu Lowri yn siarad mewn cynadleddau ar y pwnc diddorol o delio gyda problemau cyffuriau ac alcohol yn y gweithle.


  • Events Homepage Spotlight
  • Events
  Midlands Employment Events 2021 Save the Dates
  We are pleased to present our Employment events programme for 2021.  As this “new normal” will be with us for the foreseeable future, we have embraced the flexibility of running our events virtually. 
  more...
  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Drug Driving Laws
  Employers must ensure their Drug and Alcohol Policies are fit for purpose following changes to drug driving laws which came into force at the beginning of March.
  more...