LOWRI PHILLIPSRôl Lowri yw cynorthwyo cwmnïoedd i lywio’u ffordd trwy fyd cymhleth cyfraith cyflogaeth ac i ddelio’n effeithiol gyda cwestiynau adnoddau dynol.

Mae Lowri yn Bartner yn yr Adran Cyflogaeth. Mae ganddi dros 16 o flynyddoedd o brofiad o ddelio gyda phob agwedd o gyfraith cyflogaeth boed yn achos ddadleuol neu beidio. Mae gan Lowri hefyd brofiad o gynghori ar achosion Gwarchod Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Ar ôl gadael Prifysgol Caerwysg gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith, cwbwlhaodd Lowri ei hyfforddiant gyda Geldards a dewisodd arbenigo yng nghyfraith cyflogaeth. Cafodd Lowri ei wneud yn Bartner yn 2012.

Wedi ei magu yn Sir Benfro, mae Lowri nawr yn byw ym Mhenarth gyda’i gwr a’i dau blentyn ifanc. Mae Lowri yn aelod o Glwb Tenis Penarth, yn mwynhau eirfyrddio, darllen a mynd allan i’r theatr.


  • Events Homepage Spotlight
  • Events
  Midlands Employment Events 2021 Save the Dates
  We are pleased to present our Employment events programme for 2021.  As this “new normal” will be with us for the foreseeable future, we have embraced the flexibility of running our events virtually. 
  more...
  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Drug Driving Laws
  Employers must ensure their Drug and Alcohol Policies are fit for purpose following changes to drug driving laws which came into force at the beginning of March.
  more...