LOWRI PHILLIPSRôl Lowri yw cynorthwyo cwmnïoedd i lywio’u ffordd trwy fyd cymhleth cyfraith cyflogaeth ac i ddelio’n effeithiol gyda cwestiynau adnoddau dynol.

Mae Lowri yn Bartner yn yr Adran Cyflogaeth. Mae ganddi dros 16 o flynyddoedd o brofiad o ddelio gyda phob agwedd o gyfraith cyflogaeth boed yn achos ddadleuol neu beidio. Mae gan Lowri hefyd brofiad o gynghori ar achosion Gwarchod Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Ar ôl gadael Prifysgol Caerwysg gyda gradd dosbarth cyntaf yn y Gyfraith, cwbwlhaodd Lowri ei hyfforddiant gyda Geldards a dewisodd arbenigo yng nghyfraith cyflogaeth. Cafodd Lowri ei wneud yn Bartner yn 2012.

Wedi ei magu yn Sir Benfro, mae Lowri nawr yn byw ym Mhenarth gyda’i gwr a’i dau blentyn ifanc. Mae Lowri yn aelod o Glwb Tenis Penarth, yn mwynhau eirfyrddio, darllen a mynd allan i’r theatr.


    • News Homepage Spotlight
    • News
    Geldards Chairman Appointed Interim Chair At D2N2
    Geldards Chairman David Williams has been appointed Interim Chair of D2N2 LEP with immediate effect.The change in role follows the appointment of current Chair Elizabeth Fagan as the interim Marketing Strategy Director for the newly formed NHS Track and Trace.
    more...