TOMOS PHILLIPSCyfreithiwr Cyhoeddus yw Tomos sy'n cynghori cleientiaid yn y sectorau gyhoeddus a phreifat ar ystod eang o faterion yn ymwneud â chyfraith gyhoeddus a gweinyddol.

Mae Tomos yn cynghori cleientiaid ar ystod eang o faterion ym meysydd cyfraith gyhoeddus a gweinyddol a chyfraith llywodraeth leol.

Mae hyn yn cynnwys cynghori nifer o gyrff yn y sector gyhoeddus ar faterion bwerau a llywodraethu. Yn benodol, mae wedi cynghori yn rheolaidd corff y Goron ag ariennir gan Weinidogion Cymru ar faterion o'r fath am nifer o flynyddoedd. Mae Tomos hefyd wedi darparu cyngor ar faterion megis y materion cyfraith gyhoeddus sy'n codi o berthynas awdurdod lleol gyda chwmni rheoli gwastraff sydd ym mherchnogaeth llwyr yr awdurdod.

Tomos hefyd wedi cynghori cleientiaid ar y cydadwaith rhwng deddfwriaeth cydraddoldeb a hawliau dynol a’r ddeddfwriaeth ar adeiladau rhestredig a'r rhagolygon o herio penderfyniad awdurdod lleol ar y sail hon.

Mae Tomos yn cynghori cleientiaid ar eu cynlluniau iaith Gymraeg ac ar eu oblygiadau o dan Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) 2011. Mae hefyd yn cymryd diddordeb brwd mewn datganoli a materion cyfansoddiadol eraill.


  • Events
  • Events Homepage Spotlight
  Geldards Public Sector Wales Webinar Programme 2021
  These are unprecedented times, but helping you overcome challenges is what Geldards does best. As part of our commitment to supporting you through this challenging period, the Geldards Public Sector Wales Team will deliver a series of training and legal update webinars in 2021.
  more...
  • Blogs
  • Blogs Homepage Spotlight
  New Government, More Mutuals?
  Mutualising services to the public played a key role in the Con-Dem coalition, but what can we expect to happen over the next 5 years?
  more...