Wales EO Forum

Book now

Geldards are proud to work in partnership with Cwmpas for the first Wales EO forum on Tuesday 18th October.

About this event
The Wales EO Forum will allow companies and founders contemplating a sale to an employee ownership trust discover more about the practical and legal aspects of a sale and have an opportunity to hear from leaders in the field in Wales.

Existing EOT owned companies will benefit from round table discussions on topical EO issues including employee engagement and the duties of trustee directors.

Spaces are limited so register your interest early to guarantee a space.

Ynglŷn â’r Fforwm

Bydd Fforwm EO Cymru yn caniatáu i berchnogion cwmnïau sy’n ystyried gwerthu i ymddiriedolaeth perchnogaeth gweithwyr ddarganfod mwy am agweddau ymarferol a chyfreithiol gwerthiannau o’r fath a chael cyfle i glywed gan arweinwyr yn y maes yng Nghymru.

Bydd cwmnïau sydd eisioes dan berchnogaeth y gweithwyr yn elwa o drafodaethau bord gron ar faterion amserol fel sut i ymgysylltu â gweithwyr a dyletswyddau y cyfarwyddwyr ymddiriedolwyr.

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly cofrestrwch eich diddordeb yn gynnar i warantu lle.

Like to book on this event?

Get Insights in your inbox

Subscribe Now
To Top