Mae gan Geldards ymrwymiad ers blynyddoedd maith i ddarparu cyngor yn y Gymraeg. Sefydlwyd y cwmni ym Merthyr Tudful ym mlynyddoedd cynnar y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac agorodd ein swyddfa gyntaf yng Nghaerdydd yn Sgwâr Mount Stuart yn 1854. Rydym yn un o gwmnïau cyfreithiol hynaf Cymru ac rydym yn cynghori llawer o gwmnïau a sefydliadau cenedlaethol blaenllaw.

Mae gennym gyfreithwyr sy’n medru’r Gymraeg yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn y rhan fwyaf o feysydd cyfreithiol ac maent yn cynghori nifer o gleientau amlwg drwy’r Gymraeg, yn arbennig Llywodraeth Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru, S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hybu Cig Cymrua’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol Cymru.

Gallwn addasu ein gwasanaethau Cymraeg yn ôl y gofyn – os mai dim ond am sgwrs yn Gymraeg yr ydych, neu ohebu’n Gymraeg, neu drafod mater yn Gymraeg o’i ddechrau i’w ddiwedd, gallwn wneud hynny.

Rydym hefyd yn gyson yn adolygu cyfieithiadau Cymraeg o ddogfennau cyfreithiol Saesneg er mwyn eu gwirio, ac rydym yn gweithio’n rheolaidd gyda chwmnïau cyfieithu a chyfieithwyr mewnol er mwyn darparu gwasanaeth effeithlon a rhesymol ei gost.

SEE ALSO: WELSH LANGUAGE POLICY >>


Share this page


News

Geldards’ Family law grows the Nottingham team
10/02/2021
Andrea Clayton, a dispute resolution specialist based in the Derby office, was promoted from Senior Associate to Associate Partner in February 2021 in the latest round of promotions at the firm.
more...

Events

Employment Power Hour: Exiting Employees
08/02/2021
25th February - Wales Employment
We had hope that 2021 would see the return of face to face PowerHours. Unfortunately, for the time being at least, that isn’t possible so we going to run our first HR PowerHour of the year as an interactive virtual session and we’ll be looking at the topic of exiting employees.
more...

Blogs

Celebrity divorce – Kim and Kanye
24/02/2021
Kim and Kanye are perhaps one of the biggest celebrity power couples of recent times. It’s not just divorce lawyers who are going to be interested in seeing how their divorce unfolds.
more...

Publications

Salus – Wealth and Family Protection
11/03/2020
Salus Magazine is brought to you by the Private Client team at Geldards to help you protect your wealth and family.
more...