Dathlu dydd Gwyl Dewi yn Geldards - Celebrating St David’s Day at Geldards

Here at Geldards, St David’s Day is a special time for us to celebrate our wonderful Welsh clients and shine light on the talented Welsh speakers across our firm. We are one of the most established law firms in Wales and have been committed to providing our services in Welsh for many years, with our clients ranging from the Welsh Government, the Welsh Language Commissioner, the National Library of Wales and the National Museum to S4C, Arts Council of Wales and Hybu Cig Cymru, as well as many Welsh local authorities.

We’d also like to highlight the talented Welsh speakers in our firm, so you can get to know our team.

Yma yn Geldards, mae Dydd Gŵyl Dewi yn gyfle arbennig i ni ddathlu ein cleientiaid Cymraeg rhyfeddol a thaflu goleuni ar y siaradwyr Cymraeg talentog sydd yn y cwmni. Ni yw un o’r cwmnïau mwyaf sefydliedig yng Nghymru ac rydym wedi bod yn ymroddedig i ddarparu ein gwasanaethau yn y Gymraeg ers sawl blwyddyn. Ymhlith ein cleientiaid mae Llywodraeth Cymru, Comisiynydd y Gymraeg, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Cymru ac S4C ynghyd â Chyngor Celfyddydau Cymru, Hybu Cig Cymru a llawer o awdurdodau lleol yng Nghymru.

Hoffem ni hefyd amlygu siaradwyr Cymraeg talentog ein cwmni er mwyn i chi ddod i adnabod ein tîm.

Headshot of Geldards employee, Lowri Phillips

Lowri Phillips
Am Lowri: Pennaeth Adran – Cyflogaeth a Cyfraith Gwybodaeth
Hoff gan Cymraeg Lowri: Dafydd Iwan – Yma o Hyd

About Lowri: Head of Department – Employment and Information Law
Lowri’s favourite Welsh song: Dafydd Iwan – Yma o Hyd


Gwenllian Reeves
Am Gwenllian: Cyfrewithwraig Teulu
Hoff gan Cymraeg Gwenllian: Adra gan Gwyneth Glyn

About Gwenllian: Family Solicitor
Gwenllian’s favourite Welsh song: Adra by Gwyneth Glyn


Headshot of Geldards employee, Bethan Walsh

Bethan Walsh
Am Bethan: Cyfreithwraig Elusennau a’r Trydydd Sector
Hoff gan Cymraeg Bethan: Sebona Fi gan Yws Gwynedd

About Bethan: Charity and Third Sector Lawyer
Bethan’s favourite Welsh song: Sebona Fi by Yws Gwynedd


Headshot of Geldards employee, Llinos Davies

Llinos Davies
Am Llinos: Cyfreithiwr Cyswllt – Anghydfodau Eiddo
Hoff gan Cymraeg Llinos: Harbwr Diogel – Elin Fflur. Ein dawns gynta ni yn ein priodas!

About Llinos: Associate Solicitor – Property Dispute Resolution
Llinos’s favourite Welsh song: Harbwr Diogel – Elin Fflur. The song for our first wedding dance!


Headshot of Geldards employee, Ioan Owen

Ioan Owen
Am Ioan: Partner – Eiddo Masnachol
Hoff gan Cymraeg Ioan: Fel hyn da ni fod –  Bwncath

About Ioan: Partner – Commercial Property
Ioan’s favourite Welsh song: Fel hyn da ni fod –  Bwncath


Headshot of Geldards employee, Helen Snow

Helen Snow
Am Helen: Partner – Cyflogaeth a Cyfraith Gwybodaeth
Hoff gan Cymraeg Helen: Calon Lân – pob tro!

About Helen: Partner – Employment and Information Law
Helen’s favourite Welsh song: Calon Lân – every time!


Jon James #2

Jon James
Am Jon: Dysgwr Cymraeg a Chyfreithiwr – Cyfreithiad Anaf
Hoff gan Cymraeg Jon: Yma o Hyd – Dafydd Iwan

About Jon: Welsh Learner and Solicitor – Injury Dispute Resolution
Jon’s favourite Welsh song: Yma o Hyd – Dafydd Iwan


To celebrate St David’s Day, our team have pulled together our ultimate St David’s Day playlist packed with some of our favourite Welsh artists. Want to find out what we’re listening to? Check out our playlist here!

Er mwyn dathlu Dydd Gŵyl Dewi mae ein tîm wedi llunio’r rhestr orau posibl o ganeuon addas i Ddydd Gŵyl Dewi sy’n cynnwys rhai o’n hoff artistiaid. Hoffech chi wybod ar bwy rydyn ni’n gwrando? Edrychwch ar ein rhestr o ganeuon fan hyn!

Like to talk about this Insight?

Get Insights in your inbox

Subscribe
To Top